Starszy specjalista

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72336

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa przy komputerze.

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

 • Stres związany z terminami realizacji zadań.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: II p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Realizuje i monitoruje przebieg opiniowania projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych w ramach uzgodnień międzyresortowych
 • Analizuje dokumenty i przygotowuje propozycje dekretacji, kontroluje terminowość udzielania odpowiedzi, a także przygotowuje stanowiska Ministerstwa do nadesłanych dokumentów
 • Realizuje zadania związane z obsługą Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
 • Koordynuje, monitoruje oraz zbiera informacje od komórek organizacyjnych Ministerstwa na temat realizacji zadań wynikających z Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
 • Sporządza na potrzeby KPRM cotygodniowe informacje na temat realizacji stanu prac legislacyjnych dokumentów ujętych w Wykazie
 • Przekazuje do komórek organizacyjnych Ministerstwa zalecenia oraz informacje o konieczności realizowania zadań nałożonych na Ministra, zawartych w protokołach ustaleń z posiedzeń Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania centralnej administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o Radzie Ministrów oraz Regulaminu Pracy Rady Ministrów
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność współpracy, komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-12-29

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-16

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy