Starszy specjalista

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 71969

Warunki pracy


 • praca samodzielna biurowo-administracyjna,

 • praca w siedzibie urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym,

 • praca w godzinach 8:15 – 16:15,

 • stanowisko pracy starszego specjalisty zlokalizowane jest na II piętrze budynku,

 • dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,

 • budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak windy, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami),

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,

 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner).

Zakres zadań

 • Weryfikuje wnioski w sprawie wypłaty należności funkcjonariuszy w zakresie dopłat do wypoczynku i przejazdów raz w roku, zasiłków na zagospodarowanie oraz należności pracowników w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadza dane do naliczenia dopłat do wypoczynku, przejazdów raz w roku, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego w celu wypłaty należności pracowników i funkcjonariuszy i ich dekretacja,
 • planuje i kalkuluje wydatki osobowe celem zgłoszenia do planu finansowego Komendy Głównej Straży Granicznej – dopłaty do wypoczynku, przejazdy raz w rok, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki osiedleniowe,
 • ustala procentowe wskaźniki struktury planu wydatków budżetowych oraz wydatki budżetowe w układzie zadaniowym na podstawie informacji z jednostek organizacyjnych SG w celu sporządzenia projektu planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz ewidencji wydatków w tym układzie,
 • prowadzi rozliczenia z Urzędem Skarbowym, przygotowuje deklaracje rozliczeniowe i płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracje i rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na Komendę Główną Straży Granicznej,
 • planuje wydatki osobowe i zgłasza potrzeby na środki finansowe celem terminowej spłaty zobowiązań finansowych,
 • rozlicza potrącenia z wynagrodzeń pracowników i uposażeń funkcjonariuszy oraz składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków w celu realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na Komendę Główną Straży Granicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie płac i ewidencji księgowej
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i naliczania wynagrodzeń
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa programu płacowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie częste wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-23

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2020-12-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy