Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 71982

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C

 • bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 • bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych; z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych

 • utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy)

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego z obszaru zbiorowego prawa pracy oraz wykonywania zawodu psychologa, w tym: opracowuje, opiniuje, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo, reprezentuje Ministra w pracach nad tymi projektami, prowadzi rządowy proces legislacyjny
 • prowadzi obsługę interpelacji, wystąpień i zapytań poselskich/ senatorskich
 • prowadzi obsługę udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych, w tym: przygotowuje i/ lub uzgadnia dokumenty prezentujące stanowisko Ministerstwa oraz instrukcje/ materiały dla przedstawicieli Ministerstwa, prowadzi i/ lub bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie
 • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w prowadzeniu obsługi prawnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość przepisów z zakresu zbiorowego prawa pracy, w tym w szczególności: ustawy o związkach zawodowych oraz aktów wykonawczych, ustawy o organizacjach pracodawców, ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek
 • wiedza z zakresu wykonywania zawodu psychologa
 • znajomość technik legislacyjnych oraz rządowego procesu legislacyjnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Staż urzędniczy

  Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

  Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

  Lokalizacja: lubelskie / Lublin

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

  Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-22

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy