Starszy specjalista

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70712

Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:


- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,


- przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,


- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,


- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,


- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe, - w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,


- możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń zewnętrznych i w ramach rozbudowanego systemu szkoleń wewnętrznych, możliwość częściowej refundacji kosztów dokształcania,


- możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,


- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i programu sportowo-rekreacyjnego (Multisport),


- możliwość korzystania z pakietu socjalnego (dofinansowanie wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe oraz świadczenia okolicznościowe, np.: imprezy mikołajkowe, „becikowe”, bilety do kina, bony na zakupy).


Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postepowania w celu pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich, o których mowa w ustawie o pozasądowym rozwiązywania sporów konsumenckich oraz o ustawie o transporcie kolejowym;
 • Dokonuje oceny formalnoprawnej wpływających wniosków;
 • Analizuje zebrany materiał dowodowy w celu przygotowania rozstrzygnięcia sporu pasażerskiego;
 • Przygotowuje propozycje wystąpień Rzecznika Praw Pasażera Kolei;
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego w celu opiniowania projektów aktów prawnych;
 • Współpracuje z innymi podmiotami ADR, organizacjami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w celu zwiększenia ochrony praw konsumentów;
 • Bierze udział w działaniach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w celu propagowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz praw pasażerów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związane z ochroną praw pasażera lub konsumenta
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość rozdziału 3A ustawy o transporcie kolejowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich
 • Znajomość ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich
 • Znajomość rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażera w ruchu kolejowym
 • Znajomość ustawy Prawo przewozowe i aktów wykonawczych do tej ustawy (w zakresie przewozu osób)
 • Znajomość kodeksu cywilnego (w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej)
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Podstawowa wiedza dotycząca funkcjonowania transportu kolejowego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność stosowania przekonującej argumentacji i uzasadniania stanowiska
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość innego języka urzędowego Państwa Członkowskiego UE na poziomie B1

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy 1. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, praca przy monitorze...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2020-11-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy