Starszy specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70729

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, stres, zagożenie elementami ruchomymi, luźymi, ostrymi i wystającymi, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, zagrożenie poparzeniem, zagrożenie pożarowe i wybuchowe, zagrożenie zwiazane z przemieszczaniem się ludzi, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • analizuje wnioski o udostępnienie informacji publicznej i dokonuje ich oceny formalnej oraz sporządza projekty odpowiedzi na podstawie posiadanych informacji lub po uzyskaniu informacji przekazanych przez właściwe komórki merytoryczne Komendy Stołecznej Policji w zakresie problematyki zawartej we wniosku,
 • opracowuje projekty wystąpień i dokumentacji okolicznościowej na potrzeby Kierownictwa Komendy Stołecznej Policji w związkuz pełnieniem funkcji reprezentacyjnych,
 • opracowuje materiały oraz przygotowuje prezentacje multimedialne na odprawy i spotkania służbowe oraz przedsięwzięcia okolicznościowe z udziałem Kierownictwa Komendy Stołecznej Policji na podstawie danych przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji i jednostki organizacyjne Policji ,
 • prowadzi obsługę Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji w zakresie aktualizacji i funkcjonalności,
 • sporządza protokoły i sprawozdania z odpraw służbowych przeprowadzanych przez Kierownictwo Komendy Stołecznej Policji,
 • sporządza zbiorcze sprawozdania z działalności Komendanta Stołecznego Policji oraz informacje na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla właściwych organów na podstawie danych przekazanych z komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostkek organizacyjnych Policji ,także w formie multimedialnej,
 • prowadzi instruktaże dla policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz w ramach służby przygotowawczej z zakresu udostępniania informacji publicznej,
 • kompletuje i przygotowuje dokumentację spraw ostatecznie zakończonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • bardzo dobra znajomość ustaw: o dostępie do informacji publicznej, o Policji w zakresie dotyczącym organizacji Policji,
 • umiejętności: stosowania prawa, redakcyjne, formułowania wniosków, obsługi komutera w zakresie pakietu MS Office,
 • komuniaktywność.
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Data dodania: 2020-11-03

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy