Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70670

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Rozdziela zadania oraz monitoruje i nadzoruje nad terminowością realizacji zgłoszeń w zespole Służby Dyżurnej w ramach: monitorowania stanu sieci WAN (Wide Area Network) /MAN (Metropolitan Area Network) na terenie aglomeracji m. stołecznego Warszawy
 • Wstępnie diagnozuje nieprawidłowo działające sieci i określa przyczyny awarii, rozwiązuje problemy związane z realizacją transmisji danych w sieci WAN/MAN zgłaszanych przez użytkowników Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112), przez usuwanie przyczyn lub eskalację
 • Współpracuje oraz udziela wsparcia i konsultacji technicznych administratorom jednostek terenowych Policji zlokalizowanym na terenie całego kraju i służbom technicznym innych służb
 • Współpracuje z zespołami wsparcia ds. sieci, usług sieciowych, usług głosowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach zgłoszeń dotyczących naruszania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Przyjmuje i prowadzi ewidencję zgłoszeń o awariach i planowanych pracach serwisowych w aplikacji typu Help Desk zgodnie z ITIL
 • Organizuje procesy utrzymaniowe i wdraża narzędzia HelpDesk na potrzeby Służby Dyżurnej
 • Współpracuje ze specjalistami z dziedziny TI - pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizacji zawartych umów
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby krytycznych systemów oraz współpracuje z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat pracy w zakresie administrowania produkcyjnymi sieciami TCP/IP
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej sieci i systemów teleinformatycznych
 • Znajomość rozwiązań oraz technologii w obszarze infrastruktury sieciowej i serwerowej z zaawansowanym routingiem
 • Doświadczenie w administrowaniu urządzeniami sieciowymi
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Inicjatywa i dynamika w działaniu
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętności organizacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia specjalistyczne z zakresu administrowania urządzeniami sieciowymi: • wiedza i umiejętności na poziomie certyfikatu CCNA i CCNA Voice, •wiedza i umiejętności wdrażania rozwiązań routingu przedstawionych na kursach ICND1 i ICND2
 • Posiadanie praktycznych umiejętności konfiguracji rozwiązań sieciowych Cisco
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemów informatycznych Policji
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Umiejętność projektowania
 • Umiejętność oceniania
 • Umiejętność opiniowania
 • Umiejętność graficznego modelowania /opisywania systemów i wymagań/
 • Zarządzanie jakością usług oraz projektowania, eksploatacji i dostarczania usług i zarządzania aplikacjami
 • Prawo jazdy kat. B.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-11-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy