Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70641

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz; Departament e-Zdrowia mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; pokój mieści się na IV piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Uczestniczenie w realizacji zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru nad Centrum e-Zdrowia (wcześniej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, CeZ).
 • Prowadzenie spraw dotyczących publicznych systemów teleinformatycznych w sektorze zdrowia, w tym w szczególności planowanych lub realizowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia.
 • Identyfikacja, analizowanie i eskalowanie zagrożeń w realizacji projektów, zarządza ryzykiem, identyfikowanie zależności między projektami, przygotowywanie przekrojowych sprawozdań o stanie realizacji projektów.
 • Udział w pracach zespołów projektowych w zakresie definiowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na systemy informatyczne, udział w warsztatach analitycznych w celu opracowania właściwych założeń projektów.
 • Uczestniczenie w planowaniu i wdrażaniu projektów Ministra Zdrowia z zakresu e-zdrowia w celu zapewnienia rozwoju ww. obszaru w sposób dynamiczny, a jednocześnie skoordynowany i interoperacyjny.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub przy realizacji projektów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie,
 • wiedza z zakresu e-zdrowia,
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu funduszy europejskich,
 • zdolności komunikacyjne,
 • wiedza z zakresu funduszy europejskich i realizacji projektów,
 • umiejętności prognozowania oraz koordynowania,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektami.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy 1. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, praca przy monitorze...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2020-10-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy