Starszy specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70436

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacjach kryzysowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • opracowywanie i redagowanie projektów odpowiedzi na zapytania dziennikarskie,
 • tworzenie, opracowywanie i redagowanie treści, projektów komunikatów oraz informacji na potrzeby publikacji w serwisach internetowych URE oraz w mediach społecznościowych na kanałach prowadzonych przez URE,
 • wykonywanie prac redakcyjnych i edycyjnych w ramach portali oraz kanałów społecznościowych URE,
 • udział w organizacji spotkań z przedstawicielami środków masowego przekazu i innych środowisk opiniotwórczych, konferencji eksperckich, seminariów, paneli dyskusyjnych oraz innych przedsięwzięć komunikacyjnych,
 • udział w procesie publikacji wydawnictw URE oraz przygotowania projektów sprawozdań i raportów z działalności Prezesa URE,
 • udział w procesie opracowywania oraz publikowania programów i materiałów informacyjno-edukacyjnych popularyzujących wiedzę o rynkach energii, w szczególności o prawach odbiorców na tych rynkach,
 • dokonywanie stałego przeglądu informacji na temat szeroko pojętego sektora elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem działań i roli Prezesa URE, oraz przygotowywanie codziennego monitoringu mediów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z mediami lub public relations
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość przepisów ustawy Prawo prasowe
 • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • wiedza z zakresu komunikacji społecznej
 • wiedza z zakresu prowadzenia korporacyjnych profili w mediach społecznościowych
 • umiejętność tworzenia i redagowania informacji i komunikatów prasowych
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania i wnioskowania
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu komunikacji społecznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym (C1)
 • podstawowa znajomość specyfiki rynku energii
 • znajomość systemów zarządzania treścią CMS
 • umiejętność planowania i budżetowania projektów
 • ­znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie zadań dotyczących Prezesa URE
 • podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość innych programów komputerowych: edytorskich lub graficznych, w szczególności wykorzystywanych na potrzeby tworzenia treści do mediów społecznościowych
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy 1. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, praca przy monitorze...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2020-10-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy