Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70477

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Zarządza kontami i uprawnieniami użytkowników elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją EZD.
 • Udziela wyjaśnień i konsultacji z zakresu posługiwania się systemem EZD oraz zasad archiwizacji dokumentacji elektronicznej. Przeprowadza szkolenia, instruktarze, warsztaty, spotkania informacyjne dla pracowników Ministerstwa w zakresie działania systemu EZD.
 • Monitoruje procesu obiegu i archiwizacji dokumentów przez komórki organizacyjne oraz sporządza i przedkłada Dyrektorowi Generalnemu informacje w tym zakresie.
 • Przyjmuje dokumentacje archiwalne z komórek organizacyjnych do Archiwum Zakładowego Ministerstwa w systemie EZD oraz je ewidencjonuje.
 • Bierze udział w opracowywaniu i generowaniu sprawozdań i informacji w ramach systemu EZD, w tym analizowania niezbędnych do tego danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów archiwalnych i kancelaryjnych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących właściwości wydziału
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony informacji, w tym danych osobowych
 • Znajomość funkcjonowania i struktury organizacyjnej Ministerstwa Finansów
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Wiedza specjalistyczna dotycząca elektronicznego obiegu dokumentacji
 • Wiedza z zakresu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach łącznie z przepisami wykonawczymi

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2020-10-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy