Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70509

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w wykonywaniu prac, w ramach Systemu Metadanych Statystycznych (SMS), realizowanych w celu zapewnienia koordynacji i standaryzacji procesów produkcji statystycznej
 • Współpracuje przy opracowywaniu i utrzymaniu systemu obsługi klasyfikacji, w tym utrzymaniu i aktualizacji bazy danych, zawierającej standardowe klasyfikacje i nomenklatury, powiązania i materiały pomocnicze, z uwzględnieniem wprowadzanych do nich zmian. Przygotowuje wersje publikacyjne w celu zabezpieczenia potrzeb informacyjnych resortu statystyki oraz innych organów administracji
 • Współpracuje przy opracowywaniu standardowych klasyfikacji i nomenklatur oraz zmian do nich, w oparciu o materiały angielskojęzyczne
 • Opracowuje materiały pomocnicze związane ze standardami klasyfikacyjnymi (nazwy skrócone, klucze powiązań, skorowidze) w celu ułatwienia korzystania z opracowanych standardów klasyfikacyjnych i zabezpieczenia potrzeb organizacyjnych badań
 • Opracowuje opinie interpretacyjne z zakresu standardów klasyfikacyjnych dla potrzeb: resortu statystyki, administracji publicznej i sądów, innych jednostek zewnętrznych w celu pomocy w wyborze właściwego grupowania dotyczącego działalności, wyrobu lub usługi, towaru, obiektu budowlanego, środka trwałego
 • Prowadzi rejestr precedensowych opinii z zakresu poszczególnych standardów klasyfikacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu standardów klasyfikacyjnych
 • Znajomość systemów zarządzania bazami danych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym B1
 • Doświadczenia w pracy ze standardami klasyfikacyjnymi oraz bazami danych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy 1. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, praca przy monitorze...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2020-10-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy