Starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70190

Warunki pracy

praca biurowa; praca w siedzibie urzędu/wydziału; nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); praca pod presją czasu; praca związana z obsługą klienta; praca na parterze; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • zarządza bezpieczeństwem sprzętu serwerowego oraz sieciowego
 • zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz ochronę systemów teleinformatycznych, w tym przeprowadza kontrole stanu technicznego systemów teleinformatycznych oraz przeprowadza systematyczne kontrole eksploatowanych urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • zarządza systemami i sprzętem do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz kopiami zapasowymi
 • zarządza zintegrowanym systemem bezpieczeństwa
 • bierze udział w projektach informatycznych realizowanych w urzędzie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu sieciami i systemami IT
 • Znajomość norm serii ISO/IEC 27000 oraz umiejętności: implementacji mechanizmów bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, administrowania systemami operacyjnymi rodziny Windows Serwer
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, współpraca w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie certyfikatów związanych z administrowaniem siecią, np. CCNA i CCNP
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,Poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Obsługa...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Płock

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2020-11-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy