Starszy specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69870

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym;


- wysiłek fizyczny;


- zagrożenie chorobami skórnymi, układu oddechowego i alergiami.


 


 

Zakres zadań

 • Przyjmuje na stan archiwum zakładowego materiały archiwalne oraz dokumentację niearchiwalną w postaci papierowej oraz w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją; ewidencjonuje przyjętą dokumentację;
 • Porządkuje dokumentację stanowiącą zasób archiwum zakładowego, w tym materiały archiwalne, podlegające przekazaniu do archiwum państwowego;
 • Udostępnia dokumentację przechowywaną w archiwum zakładowym do celów służbowych oraz prowadzi kwerendy w zasobie archiwum zakładowego oraz udostępnia osobom prywatnym dokumentację do celów naukowych, przygotowuje projekty odpowiedzi do instytucji państwowych i osób prywatnych;
 • Prowadzi bieżące konsultacje dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowego prowadzenia dokumentacji w komórkach organizacyjnych oraz prawidłowego opracowania dokumentacji podlegającej przekazaniu do archiwum zakładowego, w tym archiwizacji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 • Przygotowuje materiały archiwalne do przekazania do archiwum państwowego;
 • Przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie badań mikrobiologicznych, fumigacji oraz konserwacji akt;
 • Utrzymuje stały kontakt z Archiwum Akt Nowych oraz Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w zakresie postępowania z dokumentacją oraz innymi instytucjami i osobami prywatnymi w zakresie udostępniania dokumentacji;
 • Wycofuje dokumentację ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w archiwum zakładowym lub w archiwum państwowym, lub w firmach zajmujących się archiwizacją akt
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • umiejętność porządkowania, ewidencjonowania oraz technicznego zabezpieczania dokumentacji
 • doskonalenie zawodowe, Identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs kancelaryjny I lub II stopnia

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2020-10-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy