Starszy specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69800

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.


 

Zakres zadań

 • Opracowuje materiały o charakterze analitycznym i raportowym, w oparciu o dostępne dane, w zakresie działalności Biura, m.in. dot. wyników oraz efektywności pracy Sekcji terenowych, w zakresie obejmującym mobilną i stacjonarną kontrolę prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej;
 • Sporządza koncepcje, założenia i wytyczne do grafików służb załóg Mobilnych Jednostek Kontrolnych realizujących zadania w zakresie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej;
 • Opracowuje we współpracy z Biurem Krajowego Systemu Poboru Opłat lokalizacje przenośnych urządzeń kontrolnych;
 • Sporządza, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu, strategię kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz procedury postępowania dla inspektorów obsługujących Mobilne Jednostki Kontrolne;
 • Wspiera działania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych Biura;
 • Sporządza i przekazuje Ministerstwu Infrastruktury cykliczne informacje na temat czynności kontrolnych wykonanych w ramach właściwości Biura;
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w zakresie wymiany informacji dotyczących kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze analiz;
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym;
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
 • Umiejętność sporządzania opracowań analitycznych;
 • Kompetencje: komunikatywność, sumienność, samodzielność, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, organizacja pracy własnej, kreatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego (poziom średniozaawansowany – B1);
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość narzędzi raportowych;
 • Dobra znajomość MS Excel;
 • Dobra znajomość MS Power Point.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2020-10-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy