Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69626

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.
Praca przy komputerze.
Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • prowadzenie prac związanych z tzw. przyspieszoną informacją (miesięcznym meldunkiem) i opracowywaniem tablic do Biuletynu Statystycznego (BS) w zakresie wybranych wyrobów przemysłowych, współpraca z US-em i informatykiem opracowującym dane; analizowanie oraz ocena jakości danych o produkcji wybranych wyrobów przemysłowych w okresach miesięcznych i rocznych; przygotowanie wytycznych do imputacji danych dla wybranych wyrobów przemysłowych w oparciu o różne źródła; bieżące śledzenie zmian strukturalnych zachodzących w przemyśle i ocena ich wpływu na dane, w celu uzyskania wysokiej jakości danych o produkcji wyrobów przemysłowych w oparciu o obowiązujące standardy klasyfikacyjne, w obszarze, za który odpowiada;
 • współudział przy opracowywaniu nomenklatur do sprawozdawczości bieżącej i rocznej oraz kluczy powiązań PRODCOM – PRODPOL, kluczy powiązań do personalizacji sprawozdań z produkcji oraz innych kluczy dla potrzeb analitycznych i publikacyjnych w zakresie objętym tym stanowiskiem oraz współpraca z koordynatorem miesięcznych badań produktowych w zakresie wyrobów objętych tzw. przyspieszoną informacją (miesięcznym meldunkiem); współudział w pracach nad dostosowywaniem badań produktowych do wymogów międzynarodowych, w tym przygotowywanie propozycji zmian do listy PRODCOM pod kątem badań produktowych, w zakresie za który odpowiada, w celu opracowania nomenklatury stosowanej w badaniach produktowych zgodnie z przyjętymi standardami klasyfikacyjnymi oraz zabezpieczenie wieloletnich szeregów czasowych o produkcji wyrobów przemysłowych dla użytkowników;
 • współdziałanie przy opracowywaniu danych o produkcji wybranych wyrobów przemysłowych do publikacji (miesięcznych, rocznych, roczników statystycznych) oraz dla potrzeb organizacji międzynarodowych (EUROSTAT, ONZ, FAO); opracowywanie not wyjaśniających; analizowanie i weryfikowanie danych przeliczonych na układ PRODCOM w zakresie wybranych wyrobów przemysłowych w celu przygotowania danych do udostępnienia zgodnie z wytycznymi organizacji międzynarodowych;
 • współdziałanie w zakresie aktualizacji baz informacyjnych w obszarze badań produktowych, w celu utworzenia wieloletniej bazy danych o wielkości produkcji wybranych wyrobów przemysłowych;
 • przygotowywanie propozycji prawidłowego zaklasyfikowania wyrobów do odpowiednich grupowań PRODPOL na potrzeby miesięcznego i rocznego badania produktowego w celu uzyskania dobrej jakości danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość podstawowych metod statystycznych,
 • Znajomość podstawowych klasyfikacji statystycznych,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Rzetelność,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Komunikacja pisemna,
 • Współpraca,
 • Myślenie analityczne,
 • Kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w prowadzeniu badań statystycznych lub analiz,
 • Doświadczenie zawodowe w pracy zespołowej,
 • Znajomość zagadnień z zakresu produkcji przemysłowej,
 • Znajomość jednego ze specjalistycznych programów komputerowych (np. Statistica, SPSS).

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2020-10-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy