Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69659

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na II piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • koordynowanie prowadzenia rządowego procesu legislacyjnego projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Ministra, a także opiniowanie ich pod względem prawnym, redakcyjnym i legislacyjnym
 • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych na wniosek komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • koordynowanie spraw związanych z naruszeniami prawa unijnego, wszczętych przez Komisję Europejską oraz prowadzonych przez Komisję Europejską w ramach systemu EU-Pilot
 • koordynowanie procesu notyfikacji aktów normatywnych przygotowanych przez Ministra
 • współpraca z Rządowym Centrum Legislacji, Radą Legislacyjną, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kancelarią Sejmu, Kancelarią Senatu i Kancelarią Prezydenta RP w zakresie projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Ministra
 • udział w pracach nad projektami założeń projektów ustaw lub projektami aktów normatywnych w ramach zespołów projektowych powoływanych w Ministerstwie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze legislacji lub obsługi prawnej
 • znajomość aktów o charakterze ustrojowym takich jak Konstytucja RP, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej,
 • znajomość aktów proceduralnych takich jak Regulamin Pracy Rady Ministrów, Regulamin Sejmu RP, Regulaminu Senatu RP
 • znajomośc języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • kreatywność
 • myślenie analityczne
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu w Warszawie

  Data dodania: 2020-10-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy