Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69686

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • współuczestniczenie w analizowaniu, doskonaleniu rozwiązań oraz przygotowaniu projektów w zakresie promowania wykorzystania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych oraz innych paliw odnawialnych, a także prowadzenie uzgodnień wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacji społecznych opracowywanych projektów
 • branie udziału we wdrażaniu funkcjonowania systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR)
 • monitorowanie wykorzystania środków pomocowych przeznaczonych na rozwój biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych oraz innych paliw odnawialnych
 • współuczestniczenie w transponowaniu przepisów prawa wspólnotowego z zakresu biopaliw
 • monitorowanie procesu rozwoju i wykorzystania biokomponentów stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych oraz osiągania celów wynikających z wymogów Unii Europejskiej (UE) w tym zakresie, przygotowywanie i opracowywanie materiałów analitycznych pozwalających na efektywniejsze wdrożenie unijnych obowiązków w zakresie udziału biopaliw w paliwach transportowych
 • przygotowywanie okresowych raportów dla Komisji Europejskiej w części dotyczącej stosowania biokomponentów i innych paliw odnawialnych wykorzystywanych w transporcie
 • uczestniczenie w pracach zespołów w ramach prowadzonych projektów rozwojowych dotyczących sektora biopaliw, w realizacji długoterminowych strategii kraju i UE w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze ochrony środowiska lub biokomponentów
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania krajowego i międzynarodowego sektora paliwowego
 • znajomość regulacji dotyczących biokomponentów i biopaliw ciekłych
 • znajomość zagadnień związanych z rynkiem energii w Polsce i UE
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu w Warszawie

  Data dodania: 2020-10-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy