Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69616

Warunki pracy

–Praca administracyjno-biurowa.
–Praca przy komputerze.
–Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
–Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
–Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Prowadzenie prac przygotowawczych i organizacyjnych dot. badania rynku oraz notowań cen artykułów konsumpcyjnych. Gromadzenie i analizowanie informacji nt. zaopatrzenia rynku w Polsce oraz parametrów technicznych i poziomu jakości proponowanych do wyceny towarów. Opracowywanie instrukcji i wytycznych dla ankieterów, udzielanie konsultacji i wyjaśnień nt. zasad doboru i wyceny towarów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji badania cen artykułów konsumpcyjnych dla potrzeb PPP.
 • Opracowywanie wyników badania rynku i notowań cen artykułów konsumpcyjnych przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych dostarczonych przez Eurostat (ILMT, DET), w celu zapewnienia prawidłowości danych na podstawie: cen maksymalnych i minimalnych, średniej ceny i współczynnika zmienności, liczby wycenianych artykułów w grupie podstawowej, liczby wycenionych reprezentatywnych artykułów, liczby odnotowanych cen dla każdego artykułu.
 • Prowadzenie analizy i kontroli szczegółowych wyników notowań cen w zakresie artykułów konsumpcyjnych, przy użyciu aplikacji komputerowej Eurostatu (VT), w celu zapewnienia spójności danych przekazanych do Komisji Europejskiej (Eurostatu).
 • Przygotowywanie danych z zakresu PPP dla potrzeb publikacji opracowywanych przez Departament.
 • Uczestniczenie w spotkaniach grup roboczych ds. PPP oraz z Koordynatorem badań z ramienia Eurostatu, w celu uzgodnienia metodologii oraz listy reprezentantów do badania cen artykułów konsumpcyjnych.
 • Przekazywanie do Eurostatu, za pośrednictwem Departamentu Programowania i Koordynacji Badań, danych cenowych niezbędnych do obliczeń wskaźnika parytetu siły nabywczej walut (PPP), w wyznaczonym zakresie, formacie i terminie, w celu zapewnienia szczegółowych informacji dla potrzeb obliczeń parytetów siły nabywczej walut (PPP) oraz dla międzynarodowych porównań PKB.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad prowadzenia badań w zakresie parytetów siły nabywczej walut (PPP),
 • Znajomość ogólnych zasad rachunków narodowych Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA).

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2020-10-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy