Starszy specjalista

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69000

Warunki pracy

MNiSW zapewnia swoim pracownikom:
- stabilną i ciekawą pracę;
- umowę o pracę;
- regularnie wypłacane wynagrodzenie;
- dodatek stażowy;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”, nagrody jubileuszowe;
- możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia);
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
- pakiet socjalny;
- korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
- elastyczny system czasu pracy;
- karnet sportowy.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z przyznawaniem środków w ramach programów strategicznych „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz „Regionalna inicjatywa doskonałości” (dalej: inicjatywy doskonałości) Obsługuje procedurę konkursową, rejestruje, ocenia pod względem formalnym, wnioskuje o uzupełnienia, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych
 • Monitoruje realizację umów podpisywanych z beneficjentami programów, przyjmuje i analizuje pod względem formalnym raporty samooceny, a także raporty roczne i końcowe z realizacji projektów, prowadzi bieżącą korespondencję z jednostkami
 • Przygotowuje umowy i aneksy do umów w zakresie zadań dotyczących inicjatyw doskonałości oraz przedstawia Ministrowi wyniki oceny wniosków i raportów dokonanej przez zespoły doradcze w sprawach dotyczących inicjatyw doskonałości. Przygotowuje dokumenty związane z realizacją programów (ogłoszenia, rozstrzygnięcia, modyfikacje, komunikaty o przyznanych środkach) oraz formalne (projekty umów, decyzji i aneksów)
 • Obsługuje zespoły powołane do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektów dotyczących inicjatyw doskonałości pod względem merytorycznym (przygotowuje projekty zarządzeń powołujących zespoły, powołania, gromadzi recenzje wniosków) i formalnym (prowadzi organizacyjną obsługę posiedzeń)
 • Przygotowuje analizy, informacje, w tym informacje na stronę internetową MNiSW, zbiorcze zestawienia i inne materiały dotyczące inicjatyw doskonałości na potrzeby członków Kierownictwa Ministerstwa oraz innych organów państwowych
 • Uczestniczy w organizacji wydarzeń dotyczących realizacji inicjatyw doskonałości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze projektów lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • wiedza z zakresu organizacyjno-finansowej obsługi projektów

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Data dodania: 2020-09-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy