Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68868

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • branie udziału we współpracy z Międzynarodową Agencją Energetyczną (MAE) oraz w pracach Stałej Grupy ds. Współpracy Długoterminowej MAE
 • monitorowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Stałej Grupy ds. Współpracy Długoterminowej MAE oraz Rady Zarządzającej MAE
 • monitorowanie realizacji działań wynikających z członkostwa RP w Traktacie Karty Energetycznej (TKE), prowadzenie negocjacji z przedstawicielami państw trzecich zrzeszonych w MAE i TKE oraz przygotowywanie projektów instrukcji negocjacyjnych dla przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa Klimatu na posiedzenia organów MAE oraz TKE
 • współpraca w przygotowaniu propozycji legislacyjnych dotyczących sektora ropy naftowej, paliw płynnych, w tym biopaliw
 • monitorowanie wpływu wspólnotowej regulacji sektorowej na funkcjonowanie sektora ropy naftowej i paliw ciekłych oraz rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce
 • opiniowanie projektów unijnych aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE będących we właściwości Departamentu
 • branie udziału w przygotowaniu i aktualizacji strategii rozwoju, polityki energetycznej i gospodarczej państwa, w tym sprawozdawczości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze spraw międzynarodowych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (C1)
 • znajomość zagadnień związanych z rynkiem gazu ziemnego i ropy naftowej
 • znajomość zagadnień związanych z rynkiem energii w Polsce i UE
 • znajomość przepisów prawa UE w obszarze energii
 • znajomość zasad procesu decyzyjnego UE
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu w Warszawie

  Data dodania: 2020-09-18

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy