Starszy specjalista

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68772

Warunki pracy

−Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
−Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
−Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.
−Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
−Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
−Praca biurowa z wykorzystaniem komputera

Zakres zadań

 • Współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w zakresie o którym mowa w art. 7a ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Monitoring postępu informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności w zakresie danych i usług.
 • Przygotowywanie projektów stanowisk Głównego Geodety Kraju dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie właściwości merytorycznej KN.
 • Wsparcie przedstawicieli powiatów w aktualizacji K-GESUT.
 • Współpraca z przedstawicielami powiatów, które wzięły udział w projekcie K-GESUT w zakresie realizacji zadań związanych z rękojmią zrealizowanych prac.
 • Wsparcie powiatów w problematyce koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Wsparcie powiatów w zakresie dostępności usług w ramach kont PESEL.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze ewidencji gruntów i budynków, w tym doświadczenie w administracji publicznej.
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami powiązanymi m. in. rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
 • znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • znajomość narzędzi GIS
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie 1 i 2

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Data dodania: 2020-09-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy