Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68600

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • współpraca z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Biura Finansów KGP i innymi komórkami merytorycznymi KGP w tematach dotyczących roszczeń związanych z zawartymi umowami,
 • realizowanie zadań związanych z przeprowadzanymi kontrolami w biurze, opracowywanie odpowiedzi na zapytania podmiotów kontrolnych,
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dotyczącej organizacji kontroli zarządczej w Biurze Łączności i Informatyki KGP, uczestniczenie w opracowywaniu analizy ryzyka oraz uczestniczenie w sporządzaniu ocen funkcjonujących w biurze mechanizmów wpisujących się w zakres kontroli zarządczej,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów decyzji dyrektora biura oraz Komendanta Głównego Policji,
 • sporządzanie wykazu zadań priorytetowych Biura Łączności i Informatyki KGP przewidzianych do realizacji w latach następnych,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych wpływających do Biura Łączności i Informatyki KGP,
 • sporządzanie opracowań analitycznych i sprawozdań z realizacji zadań całego biura, także w postaci multimedialnej,
 • wspieranie kierownictwa wydziału i biura wiedzą z zakresu legislacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat doświadczenia w zakresie przygotowywania i opiniowania projektów aktów prawnych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • umiejętność opiniowania i tworzenia aktów prawnych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność syntezy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

  Data dodania: 2020-09-16

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy