Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68601

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie terminowości realizacji zgłoszeń w ramach monitorowania stanu sieci WAN i MAN na terenie aglomeracji m. stołecznego Warszawy,
 • diagnozowanie nieprawidłowo działającej sieci teleinformatycznej, określanie przyczyn awarii, rozwiązywanie problemów związanych z realizacją transmisji danych w sieci WAN/MAN zgłaszanych przez użytkowników Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) oraz Systemu Informacyjnego Schengen (SiS) i Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) przez usunięcie przyczyny lub eskalację,
 • udzielanie wsparcia i konsultacji technicznych administratorom jednostek terenowych Policji zlokalizowanych na terenie całego kraju i służbom technicznym innych służb,
 • współpraca z inżynierami zespołów wsparcia sieci, usług sieciowych, usług głosowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach zgłoszeń dotyczących naruszania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zgłoszeń o awariach i planowanych pracach serwisowych w aplikacji typu Help Desk zgodnie z ITIL,
 • organizowanie procesów utrzymaniowych i wdrażanie narzędzi informatycznych na potrzeby Służby Dyżurnej,
 • współpraca ze specjalistami z dziedziny TI - pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizacji zawartych umów,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby krytycznych systemów teleinformatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat doświadczenia w zakresie samodzielnego administrowania produkcyjnymi sieciami TCP/IP,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej sieci i systemów teleinformatycznych,
 • umiejętność stosowania w praktyce rozwiązań oraz technologii w obszarze infrastruktury sieciowej i serwerowej z zaawansowanym routingiem,
 • praktyczna umiejętność administrowania urządzeniami sieciowymi,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • inicjatywa i dynamika w działaniu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu administrowania urządzeniami sieciowymi i systemami Linux/Unix •na poziomie certyfikatu CCNA I CCNA Voice • na poziomie rozwiązań routingu przedstawionych na kursach ICND1 i ICND2,
 • prawo jazdy kat. B.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy