Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68605

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • koordynowanie realizacji indywidualnie prowadzonych projektów teleinformatycznych,
 • weryfikowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzanie wniosków o rozpoczęcie zamówienia publicznego w tym sporządzanie projektów umów,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami oraz współpracowanie z właściwym merytorycznie biurem KGP w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych,
 • przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami lub podmiotami dokumentów związanych z analizą zagrożeń w projekcie i opracowywanie propozycji działań zaradczych, zarządzanie ryzykiem,
 • współpraca z jednostkami Policji oraz z dostawcami usług.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracyjne lub/i zarządzanie,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat doświadczenia w pracy przy projektach teleinformatycznych i/lub doświadczenie w zarządzaniu projektami i/lub przy realizacji zamówień publicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • umiejętność analizowania,
 • umiejętność prognozowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności redakcyjne ,
 • umiejętność obsługa komputera (Word, Excel, MS Project, Power Point),
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność szybkiego działania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z technik negocjacyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy