Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68606

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
−zagrożenie korupcją;
−krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
−częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
−naturalne oświetlenie;
−wymuszona pozycja ciała;
−praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
−przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • monitorowanie udziału policjantów i pracowników biura w przedsięwzięciach międzynarodowych w zakresie zagadnień będących w kompetencji biura oraz organizowanie i branie udziału w sympozjach, konferencjach, seminariach krajowych i zagranicznych z zakresu merytorycznej właściwości komórki,
 • analizowanie i uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących międzynarodowej współpracy Policji i innych dokumentów w tym zakresie,
 • udział w pracach komisji przetargowych oraz w zespołach w zakresie kompetencji wydziału,
 • koordynowanie oraz pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł finansowania na realizację przedsięwzięć w zakresie właściwości biura oraz analizowanie wymienionych dokumentów przekazywanych do biura przez uprawnione podmioty zewnętrzne i wewnętrzne oraz przekazywanie ich do odpowiednich wydziałów biura,
 • opracowywanie informacji z zakresu merytorycznej właściwości wydziału do umieszczania w serwisie internetowym Komendy Głównej Policji oraz analizowanie i wprowadzanie do SESPOL sprawozdania z wyjazdów służbowych policjantów i pracowników biura,
 • organizowanie wyjazdów zagranicznych dla kierownictwa biura i udzielanie wsparcia policjantom i pracownikom biura w tym zakresie oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych dla kierownictwa dotyczących policyjnej współpracy międzynarodowej,
 • wspomaganie obsługi szkoleniowej biura, między innymi poprzez organizowanie: sympozjów, narad i odpraw realizowanych przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat doświadczenia związanego z realizacją i koordynacją współpracy międzynarodowej i lub z zakresu zamówień publicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość zagadnień i przepisów prawa międzynarodowego i unijnego w zakresie merytorycznym dotyczącym przypisanych zadań Biuru Kryminalnemu KGP oraz umiejętność stosowania tych przepisów w praktyce;
 • znajomość Ustawy – prawo zamówień publicznych,
 • terminowość,
 • rzetelność,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • znajomość języka hiszpańskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy