Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68699

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca na trzecim piętrze - brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • zarządzanie audytowania wszystkich procesów zachodzących w Lotnictwie Policji w celu zachowania wysokiej jakości i bezpieczeństwa lotów,
 • wykonywanie czynności kontrolnych i audytowych w stosunku do personelu lotniczego w komórkach organizacyjnych Lotnictwa Policji w celu ustalenia stanu przestrzegania przepisów lotniczych i przeciwdziałania ich naruszeniom,
 • opracowywanie Planu Jakości Lotnictwa Policji w celu zapewnienia nadzoru merytorycznego w komórkach organizacyjnych służby lotnictwo Policji,
 • zarządzanie działań naprawczych i korygujących systemu jakości w celu wyeliminowania niezgodności,
 • nadzorowanie przestrzegania zapisów Charakterystyki Organizacji MOE&CAME w celu zapewnienia prawidłowej realizacji procedur obowiązujących w lotniczej organizacji obsługowej oraz zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu,
 • nadzorowanie i uzgadnianie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego wykonywania procedur uwzględniających czynnik ludzki i wydolność zasobów ludzkich w celu zapewnienia prawidłowej organizacji obsług technicznych i spełnienia wymagań PART-145,
 • reprezentowanie Lotnictwa Policji w kontaktach z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie realizacji nadzoru na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w celu realizacji postanowień porozumienia,
 • nadzorowanie i usuwanie niezgodności wykazanych podczas audytów Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie w celu zapewnienia zgodności z wymogami nadzoru lotniczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat doświadczenia w pracy w lotnictwie państwowym lub cywilnym na podobnym stanowisku,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym (pozwalającego na rozumienie dokumentacji technicznej),
 • znajomość aktów prawnych dotyczących Lotnictwa Policji i ustawy o Policji,
 • znajomość aktów prawnych dotyczących lotnictwa państwowego i cywilnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność prognozowania, rozwiązywania problemów, komunikacja interpersonalna,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ważne lub wygasłe uprawnienia instruktora/egzaminatora lotniczego,
 • posiadanie Certyfikatu Pełnomocnika Jakości i Audytu Wewnętrznego ISO 9001,
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie zaawansowanym.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy