Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68702

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
− zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
− naturalne i sztuczne oświetlenie,
− wymuszona pozycja ciała,
− praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
− przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku brak podjazdów, w budynku brak windy.

Zakres zadań

 • realizowanie zadań Administratora Użytkowników dla Centrum i Administratora Technicznego dla modułów: Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych oraz Policyjny System Informacyjny w Systemie Niejawnym Policji (SNP), na podstawie imiennych upoważnień Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych,
 • wykonywanie konfiguracji stanowisk dostępowych, nadawanie niezbędnych uprawnień użytkownikom oraz aktualizacja sterowników, oprogramowań użytkowych i systemu operacyjnego stanowiska dostępowego zgodnie z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji dla Systemu Niejawnego Policji,
 • udzielanie bezpośredniej pomocy pracownikom Centrum w przypadku pojawienia się trudności z eksploatacją stanowiska dostępowego, w tym przyjmowanie zgłoszeń dot. wadliwego sprzętu komputerowego i przekazywanie zlecenia napraw do merytorycznego biura w zakresie łączności i informatyki,
 • prowadzenie aktualnej ewidencji sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych użytkowanych w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych,
 • administrowanie, przy pomocy Systemu Zarządzania Treścią (CMS) podstroną internetową biura, znajdującą się na stronie internetowej Policji,
 • współuczestniczenie w projektowaniu, modernizacji, testach, administracji wewnętrznymi systemami informatycznymi Centrum,
 • współuczestniczenie w pracach związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju i modernizacji eksploatowanych przez Centrum systemów informatycznych oraz testowanie rozwiązań technicznych i programowych,
 • współdziałanie z podmiotami uprawnionymi w zakresie technicznego zabezpieczenia wymiany informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub pokrewnym technicznym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe informatyczne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 2 lata doświadczenia w zakresie wsparcia technicznego użytkowników,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość systemów MS Windows, MS Office,
 • dobra znajomość sprzętu informatycznego klasy PC oraz podstawowego sprzętu sieciowego,
 • umiejętność diagnozowania problemów sprzętowych,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analizy i syntezy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z administrowania systemami informatycznymi,
 • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych – szkolenie dla administratorów,
 • znajomość problematyki związanej z bezpieczeństwem przetwarzanych danych w systemach informatycznych,
 • znajomość języków: SQL i PL/SQL, XML, PHP, Visual Basic,
 • umiejętność administrowania serwerem Apache i innymi serwerami HTTP,
 • umiejętność administrowania serwerem Windows Serwer.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy