Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68707

Warunki pracy

–Praca administracyjno-biurowa.
–Praca przy komputerze.
–Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
–Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
–Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Prowadzenie badań i analiz migracji zagranicznych w kontekście krajowego rynku pracy, w celu pełniejszej charakterystyki przemieszczeń ludności.
 • Współudział w prowadzeniu prac metodologicznych dotyczących poszukiwania źródeł danych (statystycznych i pozastatystycznych) w zakresie migracji zagranicznych i oceny tych źródeł w celu wypracowania nowych metod badawczych oraz rozszerzenia zakresu gromadzonych informacji w badanym obszarze.
 • Współpraca z krajowymi instytucjami i ministerstwami oraz zagranicznymi instytucjami i organizacjami (w tym z Eurostat, ONZ, OECD oraz narodowymi urzędami statystycznymi UE) w celu współtworzenia krajowego i międzynarodowego systemu informacji statystycznej.
 • Współudział w pracach nad opracowywaniem szacunków wielkości strumieni i zasobów migracyjnych oraz doskonaleniem metod szacowania w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców danych.
 • Współudział w pracach badawczo-rozwojowych nad operatem do badań statystycznych w kontekście wykorzystania jego zasobu do realizacji spisów ludności po 2021 r. w odniesieniu do migracji zagranicznych w celu spełnienia zobowiązań międzynarodowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość metod badań statystycznych
 • Znajomość krajowych przepisów prawnych związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce oraz krajowych i międzynarodowych przepisów związanych z obszarem migracji
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub innego języka UE lub spoza UE na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność wykorzystania różnych źródeł danych oraz prowadzenia analiz
 • Znajomość i umiejętność obsługi przynajmniej jednego z pakietów statystycznych: SAS, SPSS, Statistica lub programu R

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy