Starszy specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Ciechanów
Ogłoszenie o naborze Nr 68741

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa na II piętrze budynku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ciechnowie, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30,
- możliwość wyjazdów służbowych w ramach szkoleń, odpraw itd.,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- kontakt z podmiotami zewnętrznymi,
- narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i inne narzędzia biurowo-administracyjne.
Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na II piętrze budynku. Budynek nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne, brak windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie sekretariatu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Koordynowanie zadaniami dotyczącymi obiegu dokumentów w komendzie, prowadzenie spraw z zakresu instrukcji kancelaryjnej oraz ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie,
 • Prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów w komendzie,
 • Organizowanie i koordynacja kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy i JRG,
 • Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta,
 • Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • Obsługa korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, w tym: przyjmowanie i rejestrowanie pism, przygotowywanie pism do zadekretowania z uwzględnieniem pilności załatwienia sprawy, kierowanie obiegiem dokumentów zadekretowanych na poszczególne komórki organizacyjne, prowadzenie rejestru spraw przekazanych do realizacji wraz z kontrolą terminu ich wykonania, obsługa poczty elektronicznej,
 • Prowadzenie terminarza zadań, spotkań, delegacji, urlopów kierownictwa jednostki, w tym: odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów, współudział w organizacji czasu pracy kierownictwa jednostki oraz kontrolowanie spraw przez nich zleconych w celu terminowości ich załatwienia,
 • Wykonywanie prac biurowych, w szczególności: redagowanie pism, sporządzanie raportów, protokołów i prezentacji, obsługa dostępnych urządzeń technicznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sekretariatu komendy,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym lub równorzędnym stanowisku administracyjno-biurowym w administracji rządowej
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Szkolenie z zakresu archiwizacji dokumentacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność, komunikatywność

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Ciechanów

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy