Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68754

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.
Praca przy komputerze.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • Analizowanie danych i raportów z rejestru REGON, wyjaśnianie problemów, projektowanie działań naprawczych w bazie rejestru REGON, w przypadku odkrycia nieprawidłowości we wpisach, koordynowanie działań na rzecz korekty wpisów w rejestrze w celu osiągnięcia pożądanej jakości rejestru. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania od użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych rejestru w zakresie: metodyki rejestru oraz sposobu jego prowadzenia, interpretacji przepisów prawnych regulujących prowadzenie rejestru REGON, sposobu udostępniania informacji z rejestru w celu realizacji zadań statutowych GUS
 • Udostępnianie jednostkowych informacji z rejestru REGON oraz opiniowanie zamówień na informacje z rejestru wg przepisów prawa regulujących prowadzenie rejestru REGON lub w ustawach odrębnych w celu realizacji zadań statutowych GUS
 • Opracowywanie informacji dotyczących rejestru REGON w tym w formie publikacji Wydziału i wskazanych części tabelarycznych i objaśniających do publikacji GUS w celu realizacji zadań statutowych GUS
 • Projektowanie rozwiązań koncepcyjnych i metodycznych rejestru REGON, w tym w zakresie algorytmów wyboru z rejestru REGON żądanej podmiotowości oraz projektowania makiet raportów o liczbie podmiotów w celu realizacji zadań statutowych GUS
 • Współuczestniczenie w przygotowaniu zmian do założeń do systemu informatycznego REGON oraz przygotowywaniu wytycznych dla urzędów statystycznych zawierających metodykę rejestracji rodzajów podmiotów rejestru REGON w celu osiągnięcia właściwej organizacji aktualizacji rejestru REGON
 • Techniczne i formalne koordynowanie obsługi słownika pojęć funkcjonujących w ramach metadanych GUS w celu realizacji zadań statutowych GUS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie rejestru REGON oraz przepisów prawnych stanowiących podstawę działania podmiotów gospodarki narodowej
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywnosć
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Doświadczenie w pracy przy prowadzeniu rejestrów urzędowych, w tym w zakresie prezentacji danych

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy