Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68685

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
Elastyczny czas pracy
Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica
z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
Doskonała lokalizacja urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Koordynowanie prac związanych z opracowaniem planu dochodów i wydatków bieżących państwowych jednostek budżetowych i zadań budżetowych w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, opracowanie projektu budżetu państwa w częściach: 20 – Gospodarka oraz 85/00 – Województwa w zakresie działu 150.
 • Analizowanie, w zakresie prowadzonej problematyki, wniosków dysponentów części budżetowych dotyczących zmian w wydatkach budżetu państwa, przygotowywanie projektów decyzji Ministra Finansów wprowadzających wnioskowane zmiany, przygotowywanie projektów decyzji Ministra Finansów w zakresie zmian budżetu państwa dotyczących uruchamiania rezerw celowych.
 • Opracowywanie okresowych i rocznych analiz z realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanego działu i części budżetowych.
 • Opracowywanie, w zakresie prowadzonej problematyki, projektów opinii do projektów aktów prawnych oraz do programów i innych dokumentów, a także przygotowywanie interpretacji obowiązujących przepisów.
 • Sporządzanie projektów odpowiedzi na korespondencję z zakresu finansowanego działu i części budżetowych otrzymywaną z resortów, od wojewodów, posłów i senatorów.
 • Uzgadnianie projektów planów finansowych w zakresie państwowych osób prawnych: Urzędu Dozoru Technicznego i Polskiego Centrum Akredytacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub prawo lub wyższe uzupełnione o studia podyplomowe na kierunku rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad planowania i wykonywania budżetu państwa
 • Znajomość procedury legislacyjnej
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów prawa gospodarczego handlowego i finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu finansowania gospodarki
 • Znajomość zaawansowana arkusza kalkulacyjnego MS Office
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • Znajomość zasad sporządzania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych
 • Znajomość obsługi systemu TREZOR

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2020-09-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy