Starszy specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68563

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• dofinansowanie do kart sportowych,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• stołówkę pracowniczą,
• dobrą lokalizację,
• stojaki na rowery,
• miłą atmosferę pracy.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad muzeami samorządowymi oraz nad muzeami samorządowymi prowadzonymi wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego i MKiDN w celu zapewnienia prawidłowości ich działania.
 • Współpraca z komórką właściwą ds. audytu wewnętrznego i kontroli w sprawach dotyczących planowania i realizacji kontroli w muzeach samorządowych w celu realizacji zadań wynikających z nadzoru Ministra nad muzeami samorządowymi.
 • Przygotowywanie odpowiedzi w kwestiach merytorycznych na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie i senatorskie oraz na wnioski i skargi obywateli w zakresie dotyczącym muzeów samorządowych w celu udzielenia informacji zainteresowanym.
 • Współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie spraw obronnych w celu zabezpieczenia i kontroli muzeów w obszarze obronności.
 • Opiniowanie merytoryczne wniosków dotyczących patronatu nad przedsięwzięciami związanymi z szeroko pojętym dziedzictwem narodowym, w celu przedstawienia opinii komórce przygotowującej decyzje Ministra w tym zakresie.
 • Koordynacja spraw związanych z ochroną, konserwacją i udostępnianiem zbiorów muzealnych oraz współpraca w tym zakresie z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, organami ochrony zabytków i instytucjami muzealnymi wyspecjalizowanymi w opiece nad zabytkami, w celu zapewnienia stałego nadzoru MKiDN w tym zakresie.
 • Przygotowywanie okolicznościowych listów gratulacyjnych, tekstów wystąpień, wstępów do publikacji związanych z muzealnictwem w celu realizacji polityki kulturalnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub w instytucjach związanych z kulturą
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Znajomość ustawy o muzeach
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów KPA
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, organizacja pracy i osiąganie rezultatów, skuteczna komunikacja, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2020-09-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy