Starszy specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68249

Warunki pracy

Budynek przy ul. Batorego:
Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca pod presją czasu, możliwe nietypowe godziny pracy.

Zakres zadań

 • Koordynacja w resorcie SWiA uzgodnień dokumentów przyjmowanych w trybie obiegowym w ramach Komitetu do Spraw Europejskich, przygotowywanie materiałów dla członka Kierownictwa MSWiA na posiedzenia Komitetu ds. Europejskich oraz koordynowanie wypracowywania stanowisk rządu wobec dokumentów UE
 • Organizacja, koordynacja i monitoring przepływu informacji między Ministerstwem a odpowiednimi strukturami UE
 • Koordynowanie spraw związanych z udziałem przedstawicieli resortu w cywilnych misjach zarządzania kryzysowego UE oraz innych form oddelegowania za granicę
 • Obsługa skrzynki pocztowej "koordynacja"
 • Obsługa systemu Portal Delegatów oraz systemu Polskie Repozytorium - koordynacja na poziomie resortu
 • Koordynacja przygotowywania odpowiedzi w systemie EU-Pilot - koordynacja na poziomie resortu
 • Obsługa Systemu Niejawnej Poczty Internetowej OPAL (SNPI OPAL)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji rządowej w obszarze spraw europejskich
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej
 • Znajomość administracji rządowej RP
 • Znajomość ustawy o działach administracji rządowej, ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich, ustawy o współpracy RM z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE; znajomość Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu UE
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Kreatywność, negocjowanie, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe profilowe w zakresie stosunków międzynarodowych lub studia europejskie
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji rządowej w obszarze spraw europejskich w zakresie spraw wewnętrznych
 • Znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy