Starszy specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68247

Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
­zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
­dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
­dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
­możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
­możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
­możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,
­możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne
i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • uczestniczenie w realizacji zadań związanych z zastępstwem procesowym, w tym reprezentowanie Prezesa URE w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • przygotowywanie projektów opinii prawnych, wyjaśnień, informacji dotyczących stosowania i interpretacji prawa
 • uczestniczenie w przygotowaniu propozycji rozstrzygnięć na potrzeby postępowań, w tym administracyjnych, prowadzonych przez inne komórki organizacyjne URE
 • uczestniczenie w przygotowywaniu stanowisk, opinii i rekomendacji w zakresie prowadzonej przez Prezesa URE współpracy międzynarodowej oraz udział w pracach grup roboczych i zespołów zadaniowych w ramach tej współpracy
 • uczestniczenie w tworzeniu i aktualizowaniu procedur oraz w opiniowaniu projektów aktów prawnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących spraw spornych w zakresie odmowy zawarcia przez przedsiębiorstwo energetyczne umowy o przyłączenie do sieci

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej lub w administracji publicznej, lub w obszarze energetycznym
 • ­znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • ­znajomość prawa energetycznego
 • ­znajomość prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego (materialnego proceduralnego)
 • ­znajomość specyfiki rynku energetycznego
 • ­znajomość orzecznictwa z zakresu prawa energetycznego
 • ­znajomość zasad techniki prawodawczej na potrzeby legislacji
 • ­umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych
 • ­umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • ­umiejętność argumentowania
 • ­umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rozpoczęta albo ukończona aplikacja legislacyjna lub rozpoczęta albo ukończona aplikacja radcowska, adwokacka lub prokuratorska
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziome B2

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2020-09-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy