Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68147

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
Wydział e-Usług mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na VI piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Uczestniczenie w planowania i wdrażaniu projektów Ministra Zdrowia z zakresu e-zdrowia w celu zapewnienia ww. obszaru w sposób dynamiczny, skoordynowany i interoperacyjny;
 • Monitorowanie, gromadzenie i dystrybuowanie informacji nt. projektów realizowanych w obszarze e-zdrowia, w tym w szczególności przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia, ze środków krajowych i zagranicznych;
 • Uczestniczenie w realizacji zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru nad Centrum e-Zdrowia(CeZ);
 • Współpraca w zakresie spraw dotyczących rozwoju e-zdrowia oraz publicznych systemów teleinformatycznych planowanych, realizowanych i zrealizowanych w sektorze zdrowia, w szczególności przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia;
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia i innymi instytucjami zajmującymi się projektami wdrażanymi przez Ministerstwo oraz CeZ;
 • Udział w pracach grup roboczych, komitetów na szczeblu krajowym i międzynarodowym, konferencjach, seminariach dotyczących wykorzystania środków zagranicznych na rzecz sektora zdrowie, polityki rozwoju oraz obszaru e-zdrowia;
 • Udział w pracach zespołów projektowych w zakresie definiowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na systemy informatyczne, udział w warsztatach analitycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w realizacji projektów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie
 • wiedza z zakresu e-zdrowia
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu funduszy europejskich
 • wiedza z zakresu funduszy europejskich i realizacji projektów
 • wiedza z zakresu polityki lekowej
 • umiejętność prognozowania oraz koordynowania
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2020-09-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy