Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68189

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
Wydział Rozliczeń Projektów mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; pokój mieści się na IV piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Uczestniczenie w przygotowaniu, wdrażaniu i projektów Ministra Zdrowia z zakresu dostępności placówek ochrony zdrowia oraz e-zdrowia
 • Sprawowanie opieki finansowej nad beneficjentami projektów grantowych w obszarze projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia
 • Dokonywanie kompleksowej weryfikacji dokumentacji finansowej w ramach projektów nadzorowanych przez Wydział, celem uniknięcia wystąpienia nieprawidłowości
 • Współuczestniczenie w procesie przeprowadzania zmian w projektach pod kątem kwalifikowalności wydatków w celu dokonania modyfikacji zgodnie z potrzebami
 • Przygotowywanie raportów i zestawień w obszarze sprawozdawczości finansowej w projektach oraz dokumentów planistycznych związanych z zabezpieczeniem środków na realizację projektów
 • Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie jednolitych standardów gromadzenia i raportowania danych finansowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego we wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich
 • znajomość regulacji prawnych i wytycznych dotyczących realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy unijnych
 • biegła znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych
 • zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu funduszy europejskich
 • umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2020-09-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy