Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67770

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • dokonywanie analiz wymagań oraz definiowanie wymagań biznesowych dla projektowanych systemów
 • wykonywanie prac programistycznych realizujących potrzeby i wymagania użytkowników końcowych zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez architektów rozwiązań,
 • opracowywanie koncepcji architektury i technik informatycznych dla systemów IT Policji,
 • zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie,
 • sprawowanie nadzoru nad wdrożonym oprogramowaniem i dokonywanie niezbędnych modyfikacji,
 • testowanie i ocenianie programowe produktów firm IT pod kątem ich stosowania w Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub telekomunikacyjnym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat doświadczenia w pracy w zakresie tworzenia i utrzymania systemów i rozwiązań teleinformatycznych i doświadczenie programistyczne,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w tym rozumienie dokumentacji technicznej oraz kształcenie i samokształcenie merytoryczne w tym języku,
 • znajomość .NET (C# i VB) oraz VB 6.0, znajomość środowiska Visual Studio od v.2005 i Visual Studio od v.6.0, znajomość baz danych MS SQL, bardzo dobra znajomość SQL i T-SQL, znajomość SQL Server Buisness Inteligence (SSAS, SSIS,SSRS), wiedza z zakresu budowania raportów bazodanowych (Crystal Reports i Microsoft Reporting) lub znajomość Entity Framework, znajomość ASP.NET i ASP.MVC, znajomość języka Java, C++, PHP, CSS, HTML, Javascript, znajomość baz danych MySQL, PostgreSQL, Oracle i specyficznych dla nich języków (np. PL/SQL), znajomość środowiska Eclipse, JDeveloper i Netbeans, znajomość technologii JSF + PrimeFaces, znajomość frameworków Hibernate i Spring, znajomość technologii IBM Lotus Workflow 7, wiedza z zakresu WebServices, XML, XSD,
 • znajomość SVN lub innego systemu kontroli wersji,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej systemów informatycznych,
 • zdolności analityczne i umiejętność planowania,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (min. B2), umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz udział w ewentualnych spotkaniach z partnerami zagranicznymi,
 • posiadanie wiedzy z zakresu audytu teleinformatycznego,
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość języka UML oraz narzędzi wspierających procesy analityczne jak Enterprise Architect.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy