Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67771

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • administrowanie komponentami usług systemowych systemów międzynarodowych, w tym serwerami pocztowymi, serwerami WWW, serwerami DMZ, DNS itd. utrzymywanymi w wydziale (w tym monitorowanie sprawności działania komponentów, optymalizowanie procesów przetwarzania danych, modernizowanie zastosowanych rozwiązań niezbędnych w procesie rozwoju systemu),
 • analizowanie i rozwiązywanie złożonych, ważnych i nietypowych problemów użytkowników systemów międzynarodowych,
 • udział w projektowaniu i modernizacji usług świadczonych przez wydział w tym uczestniczenie w pracach grup eksperckich krajowych i międzynarodowych, testowaniu i przyjęciu w utrzymanie,
 • analizowanie i definiowanie wymagań, opracowywanie specyfikacji wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych z utrzymaniem systemów międzynarodowych,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, komitetów sterujących, zespołów i grup eksperckich w związku z realizowanymi w wydziale i biurze przedsięwzięciami teleinformatycznymi, w tym również w spotkaniach organizowanych przez organy unijne,
 • opracowywanie procedur eksploatacyjnych i awaryjnych do utrzymywanych systemów informatycznych, w szczególności związanych z komponentami usług systemowych,
 • współpraca z ekspertami z dziedziny IT – pracownikami agencji unijnych i działów IT wybranych instytucji administracji publicznej, pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizowanych umów,
 • proponowanie nowych procesów oraz zmian w istniejących procesach zarządzania usługami w wydziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat doświadczenia w obsłudze i/lub administracji systemów informatycznych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w tym rozumienie dokumentacji technicznej,
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Linux RedHat,
 • dobra znajomość wirtualizacji (KVM lub OVM lub VMWare),
 • znajomość rozwiązań do monitorowania systemów,
 • znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych,
 • znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP,
 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna),
 • operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
 • dyspozycyjność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia specjalistyczne z zakresu administracji systemami operacyjnymi i platformami wirtualizacyjnymi w tym: zaawansowana administracja systemami operacyjnymi rodziny Linux, administracja systemami operacyjnymi rodziny Windows Server, podstawy administrowania bazami danych Oracle, podstawy administrowania serwerami aplikacyjnymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • dobra znajomość systemów operacyjnych Windows Server 2008/2012,
 • znajomość rozwiązań wysokiej dostępności (HA),
 • umiejętność tworzenia i systematycznego utrzymywania procedur i dokumentacji,
 • praktyczna znajomość sieci ethernet, TCP/IP (vlan, switching, routing),
 • dobra znajomość zagadnień storage SAN/NAS (IBM, HP, Cisco),
 • dobra znajomość zagadnień systemów backupu,
 • umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • zdolności analityczne i prognozowania,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne w tym nawiązywania kontaktów,
 • znajomość technik negocjacyjnych.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy