Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67741

Warunki pracy

•warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją

•miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na II piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotywywanie i uzgadnianie dokumentów strategicznych dotyczących transformacji energetycznej państwa lub pełnienie roli wspierającej w tym zakresie
 • przygotowywanie propozycji działań mających na celu wdrożenie transformacji energetycznej, analizowanie propozycji zgłoszonych przez inne podmioty i osoby w tym obszarze, a także monitorowanie realizacji poszczególnych zadań wskazanych w dokumentach strategicznych dotyczących sektora energetycznego oraz weryfikowanie zasadności kontynuacji działań i przygotowywanie rekomendacji niezbędnych zmian, a także udział w opracowaniu sprawozdań z realizacji działań
 • prowadzenie prac analitycznych, weryfikowanie prognoz energetyczno-klimatycznych wykonanych na zlecenie resortu lub realizowanych niezależnie przez podmioty zewnętrzne, ocenianie współzależności między podsektorami sektora energetycznego i między sektorami gospodarki oraz ocenianie skutków poszczególnych zadań i celów strategicznych, w tym wpływu unijnej polityki klimatyczno-energetycznej na sektor energetyczny
 • prowadzenie korespondencji w zakresie dokumentów opracowywanych w Wydziale, a także przygotowywanie projektów pism, opinii, notatek, informacji i stanowisk dotyczących prognoz energetycznych i wyników monitorowania realizacji polityki energetycznej i transformacji w kierunku niskoemisyjnym
 • przygotowywanie, także przy udziale komórek organizacyjnych Departamentu, opinii, uwag i wkładów do projektów dokumentów rządowych oraz opracowywanych w innych komórkach organizacyjnych
 • analizowanie dokumentów Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych (w szczególności Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE), Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pod kątem ciążących na stronie polskiej zobowiązań w zakresie problematyki energetycznej i transformacji energetycznej oraz jej uwarunkowań społeczno-gospodarczych
 • udział w pracach zespołów i grup roboczych, na poziomie krajowym i ponadnarodowym oraz w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych związanych z problematyką polityki energetycznej państwa i jej uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych lub z dyscypliny ekonomia i finanse lub
z dyscypliny ochrona środowiska

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z energetyką lub polityką klimatyczno-energetyczną
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość problematyki funkcjonowania sektora energetycznego
 • znajomość zagadnień związanych z ograniczaniem oddziaływania energetyki na środowisko
 • znajomość przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie funkcjonowania sektora energetycznego
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • kreatywność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu w Warszawie

  Data dodania: 2020-09-09

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy