Starszy specjalista

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67744

Warunki pracy

Oferujemy zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony na czas realizacji projektu, którego planowany termin zakończenia przypada na dzień 29 czerwca 2023 r. W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej zawarcie umowy na czas określony do dnia 29 czerwca 2023 r.

Co oferujemy naszym pracownikom?
- stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
- możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • przygotowanie wniosków o płatność, raportów i sprawozdań, zgodnie z wytycznymi unijnymi dla projektu TRANS-TACHO i e-CzasPL
 • kontrola wydatków pod względem zgodności z budżetem projektu TRANS-TACHO i e-CzasPL oraz ich kwalifikowalności
 • sporządzanie wniosków o zapewnienie finansowania, uruchomienie rezerwy celowej oraz nadzorowanie ich obiegu dla projektów TRANS-TACHO i e-CzasPL
 • weryfikacja i zatwierdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych dotyczących projektu TRANS-TACHO i e-CzasPL, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz z zasadami rachunkowości
 • kontakt z Instytucją Pośredniczącą w sprawie projektu TRANS-TACHO i e-CzasPL - przekazywanie pism oraz oświadczeń na każdym etapie realizacji i rozliczania projektu oraz ich archiwizowanie
 • opracowanie i aktualizacja dokumentów planistycznych dot. projektu TRANS-TACHO i e-CzasPL
 • przygotowywanie dokumentacji do kontroli projektu TRANS-TACHO i e-CzasPL
 • archiwizacja dokumentacji projektu TRANS-TACHO i e-CzasPL

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze publicznym, w tym 1,5 roku w obszarze rozliczania projektów dofinansowanych ze środków UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość metodyk zarządzania projektami
 • umiejętność opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji projektów
 • wiedza o perspektywie UE na lata 2014-2020
 • znajomość zasad rozliczania projektów UE
 • komunikatywność
 • umiejętności: współpracy, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy pod presją czasu, zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • certyfikat PRINCE2 Foundation
 • znajomość metodyki PRINCE2
 • umiejętność pracy w systemie LSI oraz SL
 • umiejętność obsługi MS Project

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy