Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67763

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie,
telefoniczne, mailowe
 krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilka razy w roku
 reprezentowanie urzędu na spotkaniach krajowych i zagranicznych
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób
niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
 winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo
 ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób
niepełnosprawnych
 praca w pokoju wieloosobowym
 praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa: – inicjowanie, przygotowywanie i realizowanie projektów współpracy międzynarodowej – współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi – opracowywanie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej – koordynowanie realizacji umów i/ lub listów intencyjnych o współpracy międzynarodowej – udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.) – opiniowanie/ uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej
 • Zadanie 2: Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych / międzynarodowych Ministerstwa, w tym: – zapewnianie obsługi logistycznej spotkań i wydarzeń (w tym transport, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, sale, wydruk materiałów etc.), – przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.) – zapewnianie przestrzegania zasad protokołu dyplomatycznego – prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i wydarzeniach – przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących
 • Zadanie 3: Prowadzenie obsługi udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/międzynarodowych, w tym: – przygotowywanie i/ lub uzgadnianie dokumentów prezentujących stanowisko Ministerstwa – przygotowywanie instrukcji/ materiałów dla przedstawicieli Ministerstwa – prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i posiedzeniach – przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących – monitorowanie realizacji zobowiązań wynikających z udziału w spotkaniach/ posiedzeniach
 • Zadanie 4: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w tym: – opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części – opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo
 • Zadanie 5: Zawieranie umów międzynarodowych i innych porozumień o współpracy, w tym: – opiniowanie projektów umów międzynarodowych i/ lub innych porozumień o współpracy – konsultowanie projektów umów międzynarodowych i/ lub innych porozumień o współpracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze turystyki lub współpracy międzynarodowej
 • znajomość specyfiki polskiego i międzynarodowego rynku turystycznego
 • znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
 • znajomość ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

  Data dodania: 2020-09-09

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy