Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67625

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilka razy w roku
•reprezentowanie urzędu na spotkaniach, grupach roboczych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
•winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
•ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•praca w pokoju wieloosobowym
•praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Prowadzenie analiz społeczno-gospodarczych na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/polityk oraz wsparcia procesów decyzyjnych MR, jak również służących prawidłowemu programowaniu i monitorowaniu polityki spójności, w zakresie m.in. rozwoju sektora przedsiębiorstw oraz wybranych zagadnień polityki strukturalnej •identyfikowanie problemów, zagrożeń ,uwarunkowań, etc. •gromadzenie danych/ zamawianie ekspertyz •aktualizowanie danych •zestawianie, wizualizacja danych (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.) •analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie •analizowanie zasad i praktyki gromadzenia i przetwarzania danych •formułowanie raportu/ rekomendacji/ informacji •konsultowanie raportu/ rekomendacji
 • Zadanie 2: Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji •przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej •przygotowywanie tez, prezentacji, notatek etc.
 • Zadanie 3: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego z zakresu polityki społeczno-gospodarczej •opiniowanie projektów aktów prawnych i/lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części •opiniowanie projektów aktów prawnych i/lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo
 • Zadanie 4: Przygotowywanie dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki, w celu realizacji rządowej polityki rozwoju •tworzenie koncepcji /założeń •gromadzenie danych/informacji •formułowanie zapisów oraz propozycji zmian
 • Zadanie 5: Monitorowanie wdrażania strategii gospodarczych •tworzenie systemu wskaźników •tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania •sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji strategii
 • Zadanie 6: Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich •prowadzenie konsultacji •gromadzenie materiałów •przygotowywanie odpowiedzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wykonywaniem analiz (jakościowych i/lub ilościowych)
 • znajomość zagadnień z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego
 • wiedza nt. otoczenia instytucjonalnego działalności przedsiębiorstw
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

  Data dodania: 2020-09-07

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy