Starszy specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 87246

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji

 • praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności

 • obsługa innych urządzeń biurowych

 • na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka

 • budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku.


 

Zakres zadań

 • Projektuje nowe funkcjonalności biznesowe, uzgadnia procesy oraz ich modyfikację i opisuje je.
 • Administruje merytorycznie systemami ZEFIR 2 i OSOZ 2.
 • Określa reguły biznesowe wraz z definiowaniem zakresu danych.
 • Wytwarza i opiniuje dokumentację projektową oraz wdrożeniową i powykonawczą, opracowuje dokumentację poprojektową.
 • Monitoruje działania systemów i aplikacji wdrażanych centralnie.
 • Monitoruje zmiany w przepisach prawnych i wytycznych UE mających wpływ na obsługę procesów biznesowych w zarządzanych systemach ZEFIR2, OSOZ2.
 • Prowadzi analizę danych w obszarze związanym z wykrywaniem przestępczości celno-skarbowej, w tym współpracuje z organami policji, prokuratury, sądami, ABW, przekazuje informacje na podstawie danych zawartych w centralnych systemach informatycznych ZEFIR2, OSOZ2.
 • Zarządza procesami wsparcia użytkowników w zakresie obsługi centralnych systemów informatycznych ZEFIR2, OSOZ2 na poziomie II-ej linii wsparcia w tym świadczy usługi eksperckiego wsparcia w zakresie bieżących potrzeb użytkowników zarządzanych systemów, w tym: udziela pomocy w zakresie wykraczającym poza dostępną bazę wiedzy i ustalone procedury, wymagające podjęcia działań analitycznych, obsługuje zgłoszenia od użytkowników, weryfikuje i rozwiązuje zgłoszenia oraz udziela konsultacji użytkownikom, przekazuje nierozwiązane zgłoszenia do kolejnych linii wsparcia, w tym informuje użytkowników o stanie realizacji zgłoszenia, identyfikuje złożone problemy wymagające rozwiązań, we współpracy z komórkami wewnętrznymi, komórkami organizacyjnymi oraz wykonawcami zewnętrznymi, monitoruje postęp prac nad zgłoszeniami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 4 lat w pracy biurowej
 • Znajomość zagadnień podatkowych: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o wydobyciu niektórych kopalin
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Umiejętność argumentowania - Konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania. Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.
 • Amiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Umiejętność definiowania wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych w ramach projektów informatycznych.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).
 • Umiejętność planowania i koordynowania zadań komórki organizacyjnej, oraz określenia sposobów ich realizacji.
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w zespołach projektowych.
 • Kreatywność na stanowisku pracy.
 • Przejawianie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów.
 • Umiejętność szybkiego uczenia się.
 • Znajomość metodyki zarządzania projektem (np. PRINCE 2).
 • Znajomość Microsoft Dynamics AX.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2021-11-09

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy