Starszy specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Limanowa
Ogłoszenie o naborze Nr 78065

Warunki pracy

1.      Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym od poniedziałku do piątku , w godzinach od 7:30 do 15:30.


2.      Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


3.      Narzędzia i materiały do pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i telefon.


4.      Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca na pierwszym piętrze, konieczność poruszania się po budynku – brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.


5.      Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • 1.Sporządzanie list płac dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz potrąceń i naliczeń w celu wypłaty uposażeń i wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych świadczeń.
 • 2.Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi oraz rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • 3.Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
 • 4.Dokonywanie wstępnej kwalifikacji wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej i Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (głównie w zakresie zasad naliczania wynagrodzeń, uposażeń i innych świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy).
 • Znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Komunikatywność i umiejętność analitycznego myślenia.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Data dodania: 2021-05-11

Miejsce pracy: małopolskie / Limanowa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy