Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 87091

Warunki pracy

- praca biurowa, - praca na terenie podległych jednostek w zakresie nadzoru nad procesami inwestycyjnymi oraz remontowymi istniejących obiektów, - praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku czterokondygnacyjnym, - konieczność przemieszczania się po obiekcie, - obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę, - oświetlenie naturalne i sztuczne, - stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon itp.

Zakres zadań

 • planuje (powyżej 1 roku) i prowadzi nadzór nad prawidłowym realizowaniem procesów inwestycji prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji,
 • przeprowadza przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów należących do Komendy Wojewódzkiej Policji wymagane przez Prawo Budowlane i Nadzór Budowlany,
 • prowadzi nadzór nad wykonywanymi remontami istniejących obiektów,
 • wydaje opinie o budynkach i innych obiektach,
 • inicjalizuje procedury przetargowe na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji,
 • bierze udział w pracach komisji przetargowej na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji,
 • sporządza kosztorysy budowlane oraz sprawdza prawidłowość kosztorysów budowlanych przedstawionych przez wykonawców robót,
 • dokonuje przeglądy obiektów i urządzeń znajdujących się w okresie gwarancji powykonawczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe - budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w budownictwie oraz w inwestycjach
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • znajomość Prawa Budowlanego,
 • znajomość zasad sztuki budowlanej
 • umiejętności kosztorysowania,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność negocjowania i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”- w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu oceny projektów inwestycyjnych i weryfikacji dokumentacji projektowej
 • uprawnienia do projektowania w budownictwie w zakresie konstrukcji lub architektury.
 • umiejętność obsługi programu do projektowania Auto-CAD

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2021-11-07

Miejsce pracy: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy