Starszy specjalista

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 69589

Warunki pracy

• praca biurowa w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Zamościu, w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku,
• praca w systemie codziennym w godzinach 7.30 – 15.30,
• wyjazdy służbowe krajowe,
• praca w terenie,
• praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia
i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka),
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• oświetlenie sztuczne i naturalne,
• praca z bazami danych/programami specjalistycznymi,
• brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących,
niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,
• zagrożenie korupcją,
• praca wymagająca dyspozycyjności.

Zakres zadań

 • •prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowanie dokumentów do archiwum, udostępnianie dokumentów i brakowanie dokumentów
 • •realizacja zadań związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz członków ich rodzin
 • •przygotowywanie dokumentacji w zakresie dokonywania okresowych ocen i postaw strażaków oraz członków korpusu służby cywilnej przez przełożonych
 • •prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na dodatkowe zatrudnienie (prowadzenie działalności gospodarczej) przez strażaków i pracowników cywilnych
 • •prowadzenie zadań związanych z przyznawaniem świadczeń socjalno-finansowych strażakom i pracowników cywilnym
 • •prowadzenie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych
 • •prowadzenie akt osobowych strażaków i pracowników cywilnych
 • •dokonywanie stosownych wyliczeń i sporządzanie decyzji w sprawie przyznawania strażakom dodatku za służbę pełnioną w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia
 • •zastępowanie osoby prowadzącej sekretariat Komendanta Miejskiego oraz obsługa kancelaryjna komendy zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • •umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz innych urządzeń biurowych
 • •umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym
 • •znajomość ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o służbie cywilnej, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o Państwowej Straży Pożarnej, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: kurs kancelaryjno-archiwalny I-go stopnia
 • •znajomość programu ZUS – Płatnik oraz e-ZLA -zwolnienia
 • •wysoka kultura osobista
 • •zdolność analitycznego myślenia, terminowość i dokładność
 • •umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem,
 • •umiejętność pracy w zespole
 • •komunikatywność
 • •prawo jazdy kat. B

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu

Data dodania: 2020-10-05

Miejsce pracy: lubelskie / Zamość

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy