Starszy specjalista

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 89724

Warunki pracy


 • Praca poza siedzibą urzędu

 • Praca na terenie szpitala / oddziału psychiatrycznego

 • Wyjazdy służbowe (krajowe)

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


Wykaz placówek: • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - Bolesławiec;

 • Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - Kowary;

 • Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoterapii "PRO-MAIND" Michał Behnke
  - Miłków;

 • Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoterapii "PRO-MAIND" Michał Behnke - Sosnówka;

 • Stowarzyszenie "Monar" - Mysłakowice;

 • Zakład Leczenia Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu - Czarny Bór;

 • Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - Sieniawka;

 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny - Złotoryja;

 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny - Legnica;

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Jelenia Góra;

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Legnica;

 • Centrum Terapii Uzależnień Bernard Dawicki - Legnica;

 • Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "Radzimowice" - Szklarska Poręba;

 • Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego - Wałbrzych.

Zakres zadań

 • Pomaga w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • Wyjaśnia lub udziela pomocy w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • Współpracuje z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym Pacjenta
 • Inicjuje i prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny oraz zapewnia pacjentom dostępu do informacji prawnej
 • Prowadzi czynności związane ze zbadaniem sprawy na miejscu w podmiotach leczniczych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rzecznika Praw Pacjenta
 • Przetwarza dane o charakterze statystycznym, w tym o liczbie i rodzaju przeprowadzonych spraw - w celu dostarczenia aktualnych informacji o charakterze analitycznym i zarządczym (kierunki zmian, ewaluacja)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Wiedza na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości skutecznej ochrony praw
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powołania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, w tym przepisów określających kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość oraz odporność na stres
 • Asertywność
 • Nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu praw człowieka, prawa medycznego, bioetyki, socjologii, pedagogiki lub resocjalizacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Data dodania: 2021-12-19

Miejsce pracy: dolnośląskie / Legnica