Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Głogów
Ogłoszenie o naborze Nr 77777

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wyjazdy służbowe krajowe,
obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


 

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z ewidencją dróg – obsługa programu Bank Danych Drogowych w zakresie ewidencji oraz administrowania systemu,
 • współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej w zakresie pozyskiwania niezbędnych informacji,
 • zbiera i weryfikuje dane o ruchu i zdarzeniach na drogach,
 • współpracuje z Oddziałem w zakresie Systemu Oceny Diagnostyki Nawierzchni (DSN) ,
 • gromadzi dane z okresowych przeglądów dróg wykonywanych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane,
 • obsługuje programy specjalistyczne do Generalnego Pomiaru Ruchu,
 • przygotowuje dokumentacje przetargową i uczestniczy w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem lub zarządzania drogami lub budowy dróg lub projektowania dróg lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
 • prawo jazdy kat. B,
 • praktyczna znajomość pakietu MS – Office.
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia do kierowania ruchem

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-05-14

Miejsce pracy: dolnośląskie / Głogów

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy