Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 76855

Warunki pracy


 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • dekretuje i księguje dowody księgowe w zakresie obowiązków pieniężnych orzekanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska podlegających redystrybucji
 • prowadzi redystrybucję zgromadzonych środków z tytułu orzeczonych obowiązków pieniężnych na rzecz ich beneficjentów
 • rozlicza i sporządza orzeczenia w sprawach wpłat stanowiących wpływy podlegające redystrybucji, analizuje konta kontrahentów pod kątem poprawności rozliczania wpłat oraz należności i nadpłat, inwentaryzuje salda na koniec roku bilansowego
 • przygotowuje dane z obszaru prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej do sprawozdań budżetowych, finansowych i innych sprawozdań z zakresu działalności jednostki
 • prowadzi sprawy oraz ewidencję księgową w zakresie działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • prowadzeni sprawy w zakresie windykacji należności
 • przygotowuje i przekazuje do archiwum dokumenty księgowe oraz dokumenty z prowadzonych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu rachunkowości budżetowej
 • znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, klasyfikacji budżetowej, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość systemów finansowo-księgowych
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programu Probit

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Data dodania: 2021-04-11

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy