Starszy specjalista

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 76396

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu

 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych

 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Administruje, zbiera, planuje, weryfikuje i realizuje potrzeby z obszaru administracyjno - gospodarczo – zaopatrzeniowego składane przez komórki organizacyjne IAS oraz podległe Urzędy Skarbowe i Urząd Celno – Skarbwy w celu ustalenia zasadności zakupów oraz efektywnego wykorzystania zasobów oraz z zabezpieczenia środków finansowych na zakup dostaw i usług;
 • Administruje składnikami majątku w celu monitorowania prawidłowości obrotu wyposażeniem oraz aktualizuje/wprowadza do systemu zmiany miejsc składników majątkowych w celu utrzymania prawidłowości zapisów w ewidencji;
 • Ewidencjonuje/ wprowadza do systemu majątek IAS w celu dostarczenia aktualnej informacji o posiadanych środkach (zasobach);
 • Dokonuje oceny przydatności składników majątku ruchomego zbędnego i zużytego w celu sprzedaży, fizycznej likwidacji, przekazania do utylizacji, nieodpłatnego przekazania uprawnionym podmiotom lub darowizny;
 • Przygotowuje projekty umów oraz zamówień z zakresu zadań działu, pełni nadzór nad ich realizacją w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych i zabezpieczenia funkcjonowania jednostki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 5 lat w obszarze administracyjno-gospodarczym)
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
 • Podstawowa znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 • Umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku, w tym: - znajomość oprogramowania do ewidencji i zarządzania środkami trwałymi SETER, systemu zautomatyzowanej inwentaryzacji SETIN - znajomość zagadnień zastosowania technologii RFID w systemach ewidencji i zarządzania środkami trwałymi

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Warunki pracy Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym, diagnostyka anatomopatologiczna, mikrobiologiczna, wirusologiczna, serologiczna, parazytologiczna chorób zwierząt. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Możliwy kontakt...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Koszalin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: 2021-03-29

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy