Starszy specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Milicz
Ogłoszenie o naborze Nr 72942

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa w systemie codziennym,


- narzędzia i materiały pracy: komputer i sprzęt biurowy


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


- praca pod presją czasu


- praca wymaga kontaktów bezpośrednich; telefonicznych i e-mailowych


- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (brak wind, podjazdów, niedostosowane toalety)


- stanowisko pracy zlokalizone na II piętrze budynku

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami obiektów Komendy
 • Ewidencjonowanie składników majątku, inwentaryzacji oraz planowanie potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych
 • Prowadzenie spraw dotyczących świadczeń mieszkaniowych, mundurowych, socjalnych strażaków i pracowników cywilnych, a także emerytów
 • Dokonywanie zakupów sprzętów, paliw, materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej oraz likwidacji składników majątkowych
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Zapewnienie sprawności operacyjno- technicznej samochodów i sprzętu specjalistycznego komendy
 • Nadzór nad konserwacją sprzętu specjalistycznego i sprzętu silnikowego, a także urządzeń łączności
 • Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego znajomość zagadnień technicznych z zakresu mechaniki pojazdowej i sprzętu silnikowego, ogólna wiedza o funkcjonowaniu administracji publicznej i Państwowej Straży Pożarnej, umiejętność stosowanie w praktyce obowiązujących przepisów, ogólna znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej, Ustawy o prawie zamówień publicznych
 • znajomość obslugi komputera, pakietów biurowych
 • rzetelność i terminowość
 • analityczne myslenie
 • kreatywność
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych MSWiA
 • znajomosć języka angielskiego

Podobne oferty pracy

Pracownik administracyjny

obsługa archiwum zakładowego, obsługa kancelaryjna, obsługa poczty przychodzącej w wersji papierowej za pomocą operatora usług pocztowych, kurierskich oraz dostarczanych osobisćie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu

Data dodania: 2021-01-08

Miejsce pracy: dolnośląskie / Milicz

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy